Šumava.info » Šumava » Města a obce regionu » Vyšší Brod

Vyšší Brod

Město (571 m) s 2 600 obyvateli na pravém břehu Vltavy, s proslulým klášterem cisterciáků, založeným Rožmberky roku 1259, budovaným postupně až do18. století. Jádro (rajský dvůr s křížovou chodbou, opatství, kostel, obytné a hospodářské budovy) je gotické ze 13.–15. století, klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie raně gotický ze 13. století, po polovině 14. století upravený z baziliky na síňové trojlodí s příčnou lodí, s cenným, převážně pozdně gotickým a barokním zařízením. Počátkem 15. století byl celý areál obehnán hradbami s baštami a branami. Gotické stavby doplnila v 17. století barokní knihovna s Teologickým a Filozofickým sálem a druhé opatství. V roce 1950 byli cisterciáci vyhnáni, vrátili se sem až roku 1990. Klášter je přístupný veřejnosti – v dormitáři, roku 1873 upraveném na klášterní obrazárnu, jsou vystavena cenná gotická a barokní díla, knihovna se 70 000 svazky je třetí největší u nás. V bývalém opatství sídlí pobočka Poštovního muzea v Praze se stálou expozicí dějin poštovnictví na našem území od roku 1526 do současnosti a souborem kočárů z 19. století.

Na vrchu jihozápadně nad městem se nachází poutní areál Maria Rast am Stein s pseudogotickou poutní kaplí a křížovou cestou do města. Nedaleko najdeme vodopády sv. Wolfganga. Voda potoka Menší Vltavice tu spadá v několika stupních přes balvanité shluky v korytu. Nejvyšší z nich dosahují výšky 2–3 m.

 

Více se dočtete v tištěných turistických průvodcích nakladatelství Soukup & David

 

Kam na výlet: Cikánský hradČertova stěnaJežováLipenská přehradaMedvědí horaVítkův kámen

Booking.com