Šumava.info » Kam na výlet » Kulturní památky

Kulturní památky

Na Šumavě se nachází řada zajímavých kulturních památek, které rozhodně stojí za to navštívit. Jsou zde hrady, zámky, zříceniny nebo například Schwarzenberský plavební kanál. Na této stránce o nich najdete základní informace.


 
Poutní místo s upravenou studánkou ve svahu stejnojmenného kopce (862 m) na levém břehu Lipenské přehrady nad Horní Planou. U studánky, jejíž voda byla považována za léčivou (podle pověsti voda kdysi zázračně vyléčila slepce,... více
 
Romantická zřícenina hradu v divokém skalnatém údolí Blanice. Páni z Janovic vybudovali po roce 1341 na strmém ostrohu, obtékaném ze tří stran řekou, hrad na ochranu Zlaté stezky a nazvali jej podle místa Na Husi. Zánik hradu byl... více
 
Zřícenina druhého nejvýše položeného hradu v Čechách (1 032 m). Gotický hrad na východním výběžku hory Strážný nedaleko stejnojmenné obce byl založen v 1. polovině 14. století jako Königswarte (Královská stráž) na ochranu... více
 
Na úpatí vrchu Ždánova (1 065 m) stojí malebný pseudogotický lovecký zámeček z doby okolo roku 1860. Později sloužil jako myslivna a hájovna, v současnosti je tu možnost ubytování a vyjížděk na koních. V blízké osadě Pohorsko... více
 
Zřícenina na návrší (925 m) nedaleko hradu Kašperka. Jako jeho předsunutou baštu hrádek založili ve 2. polovině 15. století Švamberkové. více
 
Jedna z nejvýše položených českých opevněných lokalit (980 – 1 010 m) ležící na skalnatém ostrohu hřebene Valy nad údolím Losenice a osadou Popelnou. Příkré srázy chrání ze tří stran rozlehlý areál tvořený vnitřní akropolí... více
 
Vyhledávaný poutní cíl (920 m) v místech bývalé kaple vybudované roku 1820 a odstřelené v roce 1957. Počátkem 21. století byla celá lokalita pietně upravena, v terénu jsou zvýrazněny půdorysy původních staveb, je tu i upravený... více
 
Tajuplný hrad stojící na vysokém skalnatém ostrohu (886 m) uprostřed šumavských hvozdů, výrazná dominanta centrální části Šumavy. Založil ho Karel IV. v roce 1356 k ochraně šumavského pohraničí, důležitých obchodních cest i... více
 
Zaniklá, vysoko položená ves (1 021 m). Stával zde kostel, fara, mlýn, hostinec, hájovna, či škola, v roce 1865 zde žilo 725 lidí. Po odsunu Němců a vysídlení zbylých obyvatel obec zanikla, v roce 1956 byl kostel odstřelen. V... více
 
Jedna z nejcennějších raně středověkých sakrálních památek u nás, založená německými osadníky kolem roku 1330. Interiéry trojlodní baziliky (730 m) jsou zdobeny nástěnnými malbami ze 14. století, malované stropy jsou... více
 
Unikátní vodní dílo, plavební kanál, propojující povodí Vltavy a Dunaje, nejdelší stoka na plavení dřeva v českých zemích, chráněná technická památka. Umožňovala dopravu polenového dříví z těžko přístupných šumavských... více
 
Výrazná zřícenina hradu (627 m), vybudovaného na jednom z posledních výběžků Královského hvozdu. Vznikl začátkem 14. století jako pomezní hrad proti Bavorsku, což dokládá i název (Baireck). Jeho zakladateli byli s největší... více
 
Jedna ze zaniklých šumavských vsí (1 162 m), ležící téměř u česko-německé státní hranice. Vznikla jako dřevařská osada ve 2. polovině18. století, její největší rozvoj nastal po velkých kalamitáchv roce 1870. Koncem 19. století měla... více
 
První písemná zmínka o tvrzi v Dešenicích je z roku 1533. Počátkem 17. století byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. Poté v polovině 18. století byla opravena Prokopem Kolovratem do barokního stylo. V druhé polovině 19. století zde byl zřízen... více
Booking.com