Volary

Příjemné horské město a letovisko Volary (4 015 obyvatel), ležící v mělké kotlině Volarského potoka v nadmořské výšce 760 m, je půvabnou branou do romantické části Šumavy. Díky ojedinělé architektuře alpských volarských domů (v jednom z nich je dnes muzeum) zde v roce 1995 byla vyhlášena vesnická památková rezervace. Z Volar není nikam daleko – autem jsme za pár minut na nástupních místech výletů, případné přesuny nám umožní i vlak. Romantické putování horskou železnicí také dovoluje různé výletní kombinace – ne vždy je nutné vracet se na stejné místo, dopřát si můžeme i klasická putování „odněkud někam“.

Volary poskytují solidní zázemí služeb (ubytování), k dispozici je krytý plavecký bazén (25 m) se saunou a další sportoviště. Nejživěji tu je při Volarských slavnostech dřeva na konci srpna. Volary vznikly během středověké kolonizace někdy na přelomu 13. a 14. století – přicházeli sem hlavně Němci z Bavorska. O Volarech se poprvé píše v roce 1359 a mezi jejich majiteli byli např. Rožmberkové, císař Rudolf II. a Schwarzenberkové. Protože tudy procházela prachatická větev Zlaté stezky, kvetl obchod. Karavany tu nocovaly, ze zboží se vybíralo clo. Významným zdrojem příjmů byl také chov dobytka. Intenzivní chov podle alpského vzoru, odlišné zvyky,oblečení i typ domů sem dorazil s přistěhovalci ze Štýrska a Tyrol. V roce 1871 císař František Josef I. povýšil Volary na město.

Svérázné alpské domy stojí ponejvíce nad potokem v severní části města. Dominantou náměstí je barokní kostel sv. Kateřiny z let 1669 – 90 na místě starší gotické svatyně (nejstarší období připomíná gotický portálek v podvěží). Z roku 1709 pochází hřbitovní barokní kaple sv. Floriána a z 1. poloviny 18. století výklenková kaple při silici do Chlumu. V roce 1733 byl postaven barokní Horní mlýn. Na různých místech ve městě si můžeme prohlédnout na 30 dřevěných skulptur, které vytvořili v rámci mezinárodního sochařského sympozia sochaři z 15 zemí. Chráněnými památkami lidové architektury jsou poslední volně stojící dřevěné seníky uprostřed luk při okraji města.

 

Více se dočtete v tištěných turistických průvodcích nakladatelství Soukup & David

 

Kam na výlet: Boubín, Boubínský prales, Milešický prales, Soumarský most, Stožecká skála, Velký Bobík, Vltavský luh

Booking.com