Sušice

Jedním z významných měst šumavského podhůří, důležitým turistickým zázemím a branou do oblasti střední Šumavy je město Sušice (472 m). Návštěvníkům tu slouží množství restaurací a ubytovací kapacity všech cenových kategorií, k návštěvě láká Muzeum Šumavy a zapomenout nesmíme ani na množství památek, díky kterým je centrum města od roku 1992 městskou památkovou zónou.

Sušicko se může pochlubit svým významem v dávné minulosti, keltskými hradišti, i rýžováním zlata. Ve 12. a 13. století kraj držela bavorská hrabata z Bogen, z té doby (roku 1233) pocházíi první písemná zmínka o Sušici. V roce 1257 oblast obsadil Přemysl Otakar II. a po roce 1260 začal na novém místě budovat královské město. Městská práva potvrdil Sušici i Jan Lucemburský roku 1324. V 15. století sušičtí stáli na straně husitů. Město zejména v 16. století prosperovalo díky obchodu na stezkách z Bavorska, roku 1571 získalo právo svobodného skladu soli. V 19. století měl velký význam vznik první sirkárny v českých zemích, rozvinul se tu také kožedělný průmysl a těžba a zpracování vápence.

Středem města se zachovaným středověkým půdorysem je náměstí Svobody s mohutnou budovou radnice s 30 m vysokou průčelní věží. Vznikla roku 1707 na místě starší stavby poničené požárem, následovaly úpravy v letech 1850 a 1898. Z původní stavby se dochoval renesanční portál, v průjezdu je zasazená deska připomínající založení hradeb v roce 1322. Asi nejkrásnějším domem nejen na náměstí, ale i v celém městě je tzv. Voprchovský dům, v jádru pozdně gotická stavba s renesanční atikou na průčelí. V letech 1775–1935 tu sídlilo děkanství, dnes jsou zde expozice Muzea Šumavy, založeného již roku 1880, představující mj. šumavské sklářství, sušické sirkařství ad., jejich součástí je i unikátní sušický mechanický betlém, jeden z největších u nás (plocha přes 16 m2). Na náměstí a v přilehlých ulicích je i několik dalších původně gotických domů, později většinou renesančně upravovaných, např. Rozacínovský dům na rohu Kostelní a Mostní ulice. Z církevních památek vyniká původně gotický kostel sv. Václava později barokně přestavěný a v 19. století regotizovaný. Hřbitovní kostel sv. Anny pochází ze 16. století. Nedaleký kapucínský klášter s kostelem sv. Felixe založili roku 1654, poblíž ulice Příkopy leží starý židovský hřbitov, v jeho blízkosti stojí fragmenty městských hradeb. Nad severním okrajem centra města se zvedá vrch Stráž (469 m) s raně barokní kaplí Anděla strážce ze 2. poloviny 17. století, pseudorománsky přestavěnou v roce 1882, s ambity a arkádami.

 
 
Více se dočtete v tištěných turistických průvodcích nakladatelství Soukup & David

 

Kam na výlet: Březník, Mouřenec, Sedlo, Svatobor

Booking.com