Prachatice

Městská památková rezervace, město, jehož tvář modelovalo především období renesance, historické domy se sgrafitovou výzdobou, působivé části starého opevnění – to všechno jsou Prachatice (11 790 obyvatel), ležící v kotlině Živného potoka v nadmořské výšce 565 m. Město není zatíženo velkými průmyslovými podniky, dobře se tu žije i rekreuje.

V Prachaticích nemáme problém, jak naložit s volným časem, pokud zrovna nechceme vyrazit na výlet. Navštívit můžeme Prachatické muzeum v historickém Sitrově domě na náměstí – stálé expozice se věnují Zlaté stezce, období renesance, okolním hradům a církevním památkám, období 19. století aj. Ve městě slouží veřejnosti plavecký bazén, sportovně relaxační centrum Albatros, ve sportovní hale je horolezecká stěna, nechybí ani in-line dráha.

Město vzniklo na staré obchodní Zlaté stezce. Původní sídlo z 10. století ale leželo o něco severněji – dnes je známe jako Staré Prachatice. Jejich mimořádně cennou dominantou je původně románský kostel sv. Petra a Pavla z 12. století přebudovaný ve 2. polovině 13. století raně goticky (dochovala se románská polokruhová a gotická hrotitá okna a portálky). Usedlost čp. 1 se vstupním pozdně gotickým portálem je pravděpodobně pozůstatkem gotického dvorce z 15. století.

Na území městské památkové rezervace je na 110 chráněných objektů. Unikátem je poměrně dobře dochované městské opevnění, vybudované ve dvou stavebních fázích. Ve 2. polovině 14. století vznikla kamenná hradba s hranolovými věžemi a dvěma branami – Píseckou (Dolní) a Pasovskou (Horní). Ve 20. letech 16. století vznikl před parkánem druhý pozdně gotický pás hradeb s válcovými dělovými věžemi a dvěma novými předsunutými branami s barbakány. Tento vnější pás hradeb se dochoval téměř celý, z dvojice historických bran zůstala stát Písecká brána, jednaz nejcennějších památek tohoto druhu v Čechách. Její vnitřní část pochází z konce 15., vnější z 1. poloviny 16. století. Vnější bránu doplňuje renesanční atika s cimbuřím a figurální sgrafito. Nádhernou sgrafitovou výzdobu můžeme obdivovat hlavně na Velkém náměstí, obklopeném v jádru gotickými a renesančními domy s mázhausy a místy i podloubím. Renesančním klenotem je Stará radnice z roku 1571, Sitrův dům čp. 13 z roku 1604, Knížecí dům čp. 169 s gotickým jádrem, nově postavený renesančně v roce 1572 jako rožmberský palác, Bozkovský čp. 45, Rumálův čp. 41, další pěkné domy jsou v přilehlých ulicích (Děkanská ulička, Husova ulice, Křišťanova ulice, Kostelní náměstí). Na začátku14. století byl postaven kostel sv. Jakuba. Trojlodní svatyně byla v letech 1410 – 1513 přebudována pozdně goticky. Na první pohled zaujme skvostná hvězdová žebrová klenba, na některých svornících objevíme rožmberské růžice. Pozoruhodný je i vstupní portál s předsíní. V Sutrově domě je Prachatické muzeum, v Poštovní ulici Muzeum krajky, v Písecké bráně galerie. U pramene, vytékajícího ze zalesněné stráně svahu Libína jižně od středu města, byly v roce 1783 založeny vodoléčebné Lázně Svaté Markéty – s kolonádou a promenádou. Provoz skončil v roce 1935.

 

Více se dočtete v tištěných turistických průvodcích nakladatelství Soukup & David

 

Kam na výlet: Hus, Libín, Zábrdská skála

Booking.com