Pernek

Vesnice (780 m) ve svahu nad Perneckým potokem na levém břehu přehrady, co by „kamenem dohodil“ od hranice Vojenského výcvikového prostoru Boletice, místní část Horní Plané, vesnická památková zóna. Je vzácně dochovaným příkladem středověké pravidelně vytýčené lánové vsi, kterou tvořila pouze ve svahu položená obdélná náves, po obou delších stranách obestavěná řadami zděných usedlostí. Na jejich dvory navazovaly rovněž zcela pravidelné rovnoběžné pásy polí – lány. V Perneku se dochoval jeden z nejcennějších hornorakouských zděných domů s vjezdovými branami, tzv. vierkantů, z konce 18. a počátku 19. století. K nejhezčím a nejcennějším patří čp. 3, 13, 15, 17, 18 a 19. Některé usedlosti jsou však ve špatném stavu. Na kopci Hrad (940 m) asi 1,5 km severozápadně nad vsí jsou malé zbytky hradu zv. Hausberg.

 

Více se dočtete v tištěných turistických průvodcích nakladatelství Soukup & David

 

Kam na výletDobrá VodaMuckovské vápencové lomy

Booking.com