Nýrsko

Průmyslové město Nýrsko (452 m), známé především více než stoletou tradicí výroby brýlí, nemá žádné závratné množství památek. O to atraktivnější je jeho okolí, zalesněné svahy šumavských kopců, které se sem natahují svými severozápadními výběžky. Původně je tvořily dvě samostatné obce, oddělené řekou. Městečko Dolní Nýrsko bylo založeno již asi ve 13. století u důležitého brodu, později mostu přes Úhlavu, po kterém procházela stará obchodní stezka. Ve 14. století existovala i trhová ves Horní Nýrsko s gotickým kostelem sv. Tomáše, jehož mohutná věž možná plnila i obrannou funkci. Každá obec patřila k jinému panství, teprvev roku 1554 je spojil Jan Koc z Dobrše. V roce 1593 získalo Nýrsko městská práva. V letech 1850–1949 bylo sídlem okresního soudu. Rozvíjet se začal i průmysl, v 19. století zde bylo centrum výroby modrotisku, v roce 1895 sem byla z Vídně přeložena továrna W. Ecksteina na výrobu brýlí, která zahájila provoz ve starém mlýně. Pokračovatelem je výrobní podnik Okula. Rozlehlému Náměstí, jež si však nedochovalo svůj původní charakter, vévodí barokní dům čp. 81, bývalý vrchnostenský hostinec. Pochází z roku 1684 a vyniká vysokým zdobeným štítem s erby Koců z Dobrše a Karlů ze Svárova. Dnes zde mj. sídlí Vlastivědné muzeum Královského hvozdu.

Na území bývalého Horního Nýrska najdeme pěkně upravené seskupení budov na náměstíčku s kašnou, jemuž vévodí farní kostel sv. Tomáše. Hodnotná gotická stavba pochází ze 14. století, loď byla zaklenuta renesančně, později barokně upravená. Část vybavení interiéru pochází ze zbořeného dolnonýrského kostela Čtrnácti Svatých Pomocníků, stejně jako socha sv. Jana Nepomuckéhoz roku 1736 stojící u schodů. Památkové ochraně se těší dům čp. 2 a fara čp. 1, oba s velmi pěknými, typicky barokními štíty. Na hřbitově za kostelem je památník 108 obětí pochodu smrti v roce 1945. Pěkně upravené je nábřeží Úhlavy, koupaliště se pyšní vyhřívanou vodou. Naučná stezka a vycházkové okruhy nás dovedou až ke zřícenině hradu Pajrek, cestou míjí unikátní lesní divadlo, založené již ve 30. letech 20. století. Za městem v polích nedaleko silnice na Železnou Rudu je starý židovskýhřbitov, založený v roce 1430, s asi 350 náhrobními kameny. Nejstarší pocházejí z 18. století. Nová vstupní brána je z bezpečnostních důvodů uzamčena a klíče je možné si na požádání zapůjčit v nedaleké hospůdce Zemance.

 

Více se dočtete v tištěných turistických průvodcích nakladatelství Soukup & David

 

Kam na výlet: Bílá Strž, Vodní nádrž Nýrsko, Velký Ostrý, Zřícenina hradu Pajrek

Booking.com