Lipka

Dřevem voní jedna z nejstarších šumavských osad (900 m), dnes součást Vimperka – tradičně slouží k nakládání kmenů, dopravených sem z odlehlejších částí Šumavy. Místní železniční  stanice je oblíbená k nástupům na výlety – z vlaku vystupujeme prakticky do lesa. Kousek od osady trať zdolává údolí potoka po 28 m vysokém kamenném viaduktu se čtyřmi oblouky, dlouhém 74 m, z konce 19. století. Rýžovnickou minulost připomínají dochované sejpy, tragická 30. léta 20. století pak čtyři pevnůstky pohraničního opevnění. Na samotě Velký Dům (1 km západně) stojí dvě typické šumavské usedlosti se skládanými lomenicemi a pavláčkami. Jižně v údolí Volyňky je Černohorská nádrž, sloužící dříve k zadržování vody při plavení dřeva.

Za severovýchodním okrajem osady se prostírá přírodní památka Lipka (0,96 ha), podmáčené louky, ponechané svému přirozenému vývoji.

 

Více se dočtete v tištěných turistických průvodcích nakladatelství Soukup & David

 

Kam na výlet: Alpská vyhlídkaBoubínKunžvartMařský vrchSudslavická lípa

Booking.com