Klatovy

Půvabné, starobylé a klidné město je zajímavou vstupní branou do západní části Pošumaví. Typické siluety Černé věže a jezuitského kostela Neposkvrněného početí P. Marie jsou nezaměnitelné a pěkně z dálky zdraví zvědavé návštěvníky. Historické jádro bylo v r. 1992 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Návštěvníci si užívají nejen vycházky nejhodnotnějšími částmi města, ale vybírají i z bohaté kulturní nebo sportovní nabídky, mj. je zde v provozu krytý plavecký bazén, využít lze i služeb Pošumavského aeroklubu, který pořádá vyhlídkové lety.

Předchůdcem dnešního města byla trhová ves v prostoru Klášterského (Pražského) předměstí (dnešní část Na Rybníčkách). Patřil k ní hřbitov s románskou rotundou sv. Jiří (později kostel sv. Vojtěcha). Někdy v letech 1260–63 pak Přemysl Otakar II. založil o něco jižněji královské město Klatovy – na pravidelném půdorysu, s velkým čtvercovým opevněním a kamennými hradbami. Město získalo významná privilegia. V husitských válkách se postavilo na stranu kalicha a později krále Jiřího z Poděbrad – klatovské oddíly výrazně přispěly k porážce Bavorů v bitvě u Nýrska v roce 1467. Na počátku 16. století patřily Klatovy mezi deset nejvýznamnějších měst v Čechácha v roce 1547 se uváděly jako sedmé nejbohatší město Čech. Nadějný rozvoj pokračoval až do třicetileté války – k útrapám se poté přidaly i požáry,které město několikrát potrápily. V roce 1636 přišli do Klatov jezuité, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj vzdělanosti. Po roce 1685 se díky obrazu P. Marie Klatovské stalo město i významným poutním místem.V letech 1751–1849 byly Klatovy krajským městem. V 19. století byly zbořeny městské brány a zasypány příkopy. Historické centrum si přesto dodnes zachovalo své kouzlo.

 

Více se dočtete v tištěných turistických průvodcích nakladatelství Soukup & David

Booking.com