Šumava.info » Šumava » Města a obce regionu » Horní Planá

Horní Planá

Malé město ( 2 300 obyvatel), položené v mírném svahu v nadmořské výšce 776 m pod návrším Dobrá Voda na levém břehu Lipenské přehrady, dnes vyhledávané letovisko a středisko turistického ruchu, největší obec v prostoru Lipenské přehrady. U jeho zrodu stáli cisterciáci z kláštera ve Zlaté Koruně. Původní ves se poprvé připomíná v roce 1332, o 17 let později byla povýšena na městečko, které po husitských válkách získali Rožmberkové. Horní Planá se brzy stala významným hospodářským centrem širokého okolí s věhlasnými trhy, obchodovalo se hlavně s dobytkem, lnem a lněnou přízí. Od roku 1848 se obec stala centrem politického okresu a okresního soudu, dočkala se i povýšení na město. Citelná však byla absence významnějšího průmyslu, který si sem nenašel cestu ani po vybudování železniční trati z Českých Budějovic do Volar v roku 1893.

Dnešní vzhled města pochází vesměs z 19. století, větší část původní zástavby padla za oběť četným požárům. Obdélnému svažitému náměstí dominuje děkanský kostel sv. Markéty, vybudovaný v přechodném románsko-gotickém slohu (dochována část věže a kruchta), na přelomu 17.a 18. století přestavěný barokně a v 19. století upravený pseudogoticky. V interiéru se dochovaly cenné renesanční nástěnné malby ze16. století a dvě pozdně gotické sochy. Před kostelem stojí středověký pranýř, pod ním raně barokní fara z roku 1685, později přestavovaná po požárech. V dolní části náměstí je novobarokní radnice z roku 1896. Z původní zástavby se dochovalo několik venkovských statků (čp. 4, 64 a 69). Chráněnou památkou lidové architektury je rodný dům Adalberta Stiftera čp. 21, v němž je Stifterův památník s dvoujazyčnou česko-německou expozicí, představující osobnost tohoto spisovatele, jeho vztah k rodnému městu a milované Šumavě.

V letní sezóně nabízí Horní Planá ideální podmínky ke koupání a provozování vodních sportů v přehradním jezeře, na jejím katastru je řada upravených pláží, restauračních i hotelových zařízení a kempů. Vychází odtud řada značených turistických cest i cyklotras. V zimě je tu k dispozicipřes 20 km upravených lyžařských stop, atrakcí je bruslení na zamrzlé přehradě. Milovníci adrenalinových sportů jistě ocení veřejnosti přístupnou motokrosovou dráhu na kraji města směrem na Hodňov. Okolím města prochází naučná stezka A. Stiftera. Od jara do podzimu je v provozu přívoz přes přehradní jezero do Bližší Lhoty.

 

Více se dočtete v tištěných turistických průvodcích nakladatelství Soukup & David

 

Kam na výlet: Dobrá Voda, Muckovské vápencové lomy

Booking.com