Šumava.info » Šumava » Města a obce regionu » Hořice na Šumavě

Hořice na Šumavě

Bývalé městečko (674 m), dnes obec v řídce osídlené krajině nad potokem Polečnice, které se v písemných pramenech poprvé zmiňuje v roce 1272, městská památková zóna.Od roku 1290 majetek vyšebrodského kláštera. Koncem třicetileté války je zpustošili Švédové, v 18.a 19. století trpělo častými požáry.

Svažitému náměstí dominuje cenný kostel sv. Kateřiny, původně raně gotický z poloviny 13. století, v roce 1487 přestavěný na pozdně gotické dvoulodí, vnitřní prostory mají krásnou síťovou klenbu. V roce 1900 byla zbořena původní věž, těžce poškozená zásahem blesku, a nahrazena novou, pseudogotickou, celá svatyně byla současně regotizována. Na náměstí jsou ještě další zajímavé památky – městský pranýř z roku 1549 v podobě osmibokého žulového sloupu se dvěma kamennými mísami, které sloužily k odměřování obilí (desátků), soustava sedmi vzájemně propojených kašen z 18. století (jedna se sochou sv. Jana Nepomuckého), původně využívaných jako zdroj pitné i užitkové vody pro obyvatele, ale i jako požární nádrže. Náměstí lemují historické domy se středověkými jádry a cennými fasádami. Jižně od obce na kopci Radlesberg stávala poutní kaple sv. Anny z let 1781–82, zbořená v roce 1980, dnes je tu jen kaple Božího hrobu se zbytky křížové cesty. V budově obecního úřadu sídlí od r. 2000 Muzeum pašijových her, o rok později rozšířené o expozici věnovanou historii obce, a Muzeum historických radiopřijímačů.

 

Více se dočtete v tištěných turistických průvodcích nakladatelství Soukup & David

 

Kam na výletDobrá VodaMuckovské vápencové lomy

Booking.com