Vydra

Asi 7 km dlouhé kaňonovité údolí řeky Vydry mezi Antýglem a Čeňkovou Pilou lemované strmými zalesněnými svahy s mnoha četnými skalními útvary, a rozsáhlým kamenným mořem nad levým břehem řeky v jeho dolní části. Hučící řeka tekoucí poměrně velkým spádem tu vytváří široké balvanité koryto s mnoha peřejemi a obřími hrnci. Údolí patří k nejkrásnějším u nás. Lokalitou, která je součástí I. zóny národního parku, prochází po bývalé svážní cestě vybudované po lesní kalamitě v roce 1870 trasa naučné stezky přístupná pouze pěším turistům. Lemuje ji několik zajímavých skalních útvarů, např. tabulový balvan nazývaný Kamenný stůl poblíž ústí Hrádeckého potoka či velký kámen s křížem a letopočtem 1878, připomínající tragickou dřevařskou nehodu. Přibližně v 1. třetině údolí vede přes řeku most k bývalé Hálkově chatě, zbytečně zbořenév roce 1999, asi na polovině cesty stojí vyhledávaná Turnerova chata.

Booking.com