Šumava.info » Kam na výlet » Příroda » Vltavský luh

Vltavský luh

Jedinečný komplex mokřadů a vrchovišť při přirozeně meandrujícím vltavském řečišti s četnými tůněmi a mrtvými rameny je patrně nejcennější šumavskou lokalitou s přežívající reliktní flórou a faunou. Údolní vrchoviště tady dosahují mocnosti rašeliny až 7,5 m. Typické jsou nízké porosty borovice blatky, rojovníku bahenního a klikvy bahenní. V okrajových rašelinných borech se hojně vyskytuje borůvka bažinná. Nejvýznamnějším rašeliništěm je Mrtvý luh (350 ha), porostlý na rozdíl od ostatních ploch, křovitou rašelinnou klečí. Zvláštností jsou plovoucí rašelinné ostrůvky. Unikátem jsou některé severské lišejníky – misnička se zde vyskytuje na jediném místě ve střední Evropě.

Booking.com