Šumava.info » Kam na výlet » Příroda » Vchynicko tetovský kanál

Vchynicko tetovský kanál

Zajímavá technická památka sloužící ve své době k dopravě dřeva na Čeňkovu pilu a další pily na řece Otavě, která obcházela nesplavný úsek řeky Vydry. Asi 14 km dlouhý kanál vybudoval na přelomu 18. a 19. století na popud tehdejšího majitele velké části šumavských hvozdů hraběte Schwarzenberka ing. Josef Rosenauer. Kanál začíná nedaleko Modravy u bývalé osady Vchynice-Tetov, v místech hradlového mostu, který byl v nedávné době citlivě zrekonstruován a dnes opět slouží svému účelu. Vede podél Vydry, u Antýglu ji opouští a pokračuje kolem osady Rokyta a Kostelního vrchu k osadě Mosau, kde překračuje silnici Prášily – Srní a pokračuje pod Spálený vrch. Tady původně skluzem ústil do Severského potoka a z něj do Křemelné. Později byla jeho trasa prodloužena až pod osadu Sedlo. Dodnes je kanál ve velmi dobrém stavu, jeho velká část má dlážděné dno a místy zděné břehy, dochovalo se i několik původních klenutých kamenných můstků. V současnosti vede podél jeho břehu turistická značená cesta a cyklostezka. Zavodněn je k rozvodně vody Mosau, odkud teče voda podzemní stokou do akumulační nádrže nad Srním a dále do vodní elektrárny Vydra.

Booking.com