Šumava.info » Kam na výlet » Příroda » Trojmezná

Trojmezná

Šumavská hora (1 361 m) na hranici s Německem, německy zvaná Bayerischer Plöckenstein (Bavorský Plechý), jejíž plochý vrchol pokrývá výrazné seskupení skal a balvanů. Velké skalní bloky, vysoké asi 8 m, tvořené do sebe zaklesnutými žulovými deskami, vytvářejí skalní labyrint, kterým na české i německé straně prochází cesta. Z obtížně přístupného vrcholu je omezený výhled. Na české straně hory roste nejrozsáhlejší a nejsouvislejší šumavský porost chráněné borovice kleče (1,6 ha). 

Asi o 200 m dál vpravo od cesty k Trojmezí, již na německé straně, je mohutné skalní moře (Steinernes Meer), z balvanů na jeho horním okraji je daleký výhled do Bavorska a Rakouska, za jasného počasí i na zubatý hřeben Alp. 

V sedle Trojmezí (1 km východně) se stýkají hranice tří států a zemí – České republiky (Čech), Spolkové republiky Německo (Bavorska) a Rakouska (Horních Rakous). Připomíná to trojboký hraniční mezník se znaky všech tří států, který v roce 1993 nahradil původní hraniční kámen z roku 1765.

Booking.com