Šumava.info » Kam na výlet » Příroda » Popelná hora

Popelná hora

Vrchol (1 075 m) zvedající se východně nad údolím Losenice, někdy Popelník. Archeologické nálezy prokázaly, že v minulosti tu bylo pravěké mohylové pohřebiště, stopy mohyl jsou v terénu patrné dodnes. Východní svahy vrcholového hřebene částečně pokrývá rozsáhlé kamenné moře, z něhož se otevírají omezené výhledy. V minulosti byla celá Popelná hora zalesněná, nedávno však zdejší porost zpustošil hurikán Kyrill. Popadané stromy výrazně ztěžovaly orientaci a pohyb v terénu, dnes jsou již polomy z velké části odtěženy.V severních svazích hory leží přírodní rezervace Pod Popelnou horou, chránící území s bohatým výskytem jalovce obecného.

Booking.com