Šumava.info » Kam na výlet » Příroda » Plešné jezero

Plešné jezero

Jedno z pěti horských jezer (1 090 m) na české straně Šumavy v severovýchodním svahu Plechého, I. zóna Národního Parku Šumava. Má plochu 7,48 ha, obvod 1 242 m, největší hloubku 18,30 m, celkový objem zadržené vody dosahuje 617 000 m3. Vytéká z něj Jezerní potok, pravobřežní přítok Vltavy, významný zdroj vody pro Schwarzenberský kanál. Jezero vyhloubil ve čtvrtohorách svahový ledovec široký 1 km. Po jeho ústupu zůstala na okraji jezerní pánve 30–40 m vysoká moréna (hráz) ze žulových balvanů a pod ní kamenné moře, zasahující až 150 m pod jezero. Na moréně byla v roce 1911 vystavěna Lucemburská chata, v 50. letech 20. století přestavěná na objekt pohraniční stráže, v roce 1989 zbořená. Z hráze je krásný pohled přes jezero na závěr ledovcového karu s Jezerní stěnou. Stěna je asi 260 m vysoká, místy porostlá přirozenými horskými smrčinami s příměsí jeřábu ptačího a javoru. Některé exempláře smrků jsou staré až 300 let. Mnohé stromy jsou postiženy kůrovcem, dochází zde však k přirozenému zmlazování. V bylinném patře se vyskytuje nejbohatší flóra mechorostů a lišejníků ze všech jezerních karů na Šumavě, některé druhy zde mají jedinou lokalitu v ČR.

Nejkrásnější pohled na Jezerní stěnu i na jezero samo je od Stifterova pomníku z okraje strmé skalní stěny ledovcového karu nad západním okrajem Plešného jezera v nadmořské výšce 1 311 m. Pomník byl vybudován v letech 1876–77 na památku německy píšícího spisovatele Adalberta Stiftera, rodáka z Horní Plané. Stavba ze žulových kvárdů je vysoká 14,5 m, na bocích jsou citáty z autorových knih. Přístup od jezera je možný na vlastní nebezpečí po tzv. zážitkové trase, která vede náročným terénem.

Booking.com