Šumava.info » Kam na výlet » Příroda » Černé jezero

Černé jezero

Největší (18,4 ha), nejhlubší (39,8 m) a nejníže položené (1 008 m) šumavské jezero. Vzniklo v období čtvrtohor, kdy některé šumavské svahy pokrývaly drobné ledovce. Po ústupu doby ledové po nich zůstaly zahloubené pánve zvané kary, postupně zaplavené vodou. Kar Černého jezera je zahlouben do svorového podloží severovýchodního svahu Jezerní hory (1 343 m). U hráze, původně přirozené, dnes zpevněné betonem, stojí dřevěná roubená stavbička, která souvisí s přečerpávací vodní elektrárnou v Hamrech, do níž proudí voda z jezera podzemním, 2 km dlouhým potrubím. Nejjednodušší přístup je po pohodlné silničce ze Špičáckého sedla, použít ji mohou pěší a cyklisté, v hlavní letní sezoně sem dokonce zajíždí autobus.

V okolí byla na svazích Jezerní hory (1 343 m) vyhlášena národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero (dnešní rozloha 208 ha). Ochranu tohoto území poprvé vyhlásil jeho někdejší vlastník kníže Hohenzollern již v roce 1911, upravena byla roku 1933. Ve strmých karových stěnách se vyvinuly skalní stupně a suťové proudy, nad Černým jezerem jsou ve stěně skalní plotny se zbytky ledovcových ohlazů. Ve vrcholové části jihozápadních svahů Jezerní hory leží rozsáhlá suťová pole. V Černém jezeře roste na jediné lokalitěv ČR šídlatka jezerní, okolí obou jezer je také místem výskytu mnoha dalších chráněných a vzácných druhů rostlin. Hnízdí tady tetřev hlušec, datlík tříprstý, kos horský či krkavec velký. Celý prostor Jezerní hory pravidelně navštěvuje rys ostrovid. Území rezervace je veřejnosti přístupné pouze po značených turistických stezkách, les v nejvyšších partiích je poškozen po orkánu Kyrill. Již mimo rezervace se nachází vrchol hraniční hory Svaroh (něm. Zwercheck, 1 334 m), z jeho dnes převážně holých svahů se skalními výstupy se otevírají krásné výhledy. Stávala tu velká turistická Juránkova chata z roku 1922, ve 30. letech a roku1945 obnovená, po roce 1948 zabraná Pohraniční stráží a postupně zcela zničená. Pohodlný přístup z bavorské strany (parkoviště Scheibensalte).

Booking.com