Šumava.info » Kam na výlet » Příroda » Bílá strž

Bílá strž

Národní přírodní rezervace (rozloha 79,02 ha, vyhlášená roku 1972), která chrání kaňonovité údolí Bílého potoka s vodopády a pralesním porostem v rozsáhlém lesním komplexu na sv. svazích Královského hvozdu. V horním toku potoka, ostře zaříznutého do svorového masivu, je největší šumavský vodopád, tvořený několika stupni a kaskádami o celkové výšce 13 m, přičemž nejvyšší stupeň měří 7 m. Voda tu nespadá svisle, ale šikmým žlebem, a je v dolní části rozčísnuta velkým balvanem. V korytě potoka se také nacházejí obří hrnce, vyhloubené proudící a vířící vodou. Příkré svahy údolí porůstají převážně původní smrkové porosty s vtroušenými bukem lesním, jedlí bělokorou a jeřábem ptačím. Nejstarší části lesních porostů rezervace dosahují věku 220–240let a jsou soustředěny do malé části chráněného území v okolí vodopádu. Rezervace je přístupná po značené cestě, která prochází její severní částí, po dřevěném chodníku sestoupí k vodopádu a do zbytku nejstarších porostů.

Booking.com