Obří Hrad

Jedna z nejvýše položených českých opevněných lokalit (980 – 1 010 m) ležící na skalnatém ostrohu hřebene Valy nad údolím Losenice a osadou Popelnou. Příkré srázy chrání ze tří stran rozlehlý areál tvořený vnitřní akropolí obklopenou dvojitým pásmem kamenných valů a předhradím s náspem propojeným skalisky. Celé hradiště vybudovali pravděpodobně Keltové ve 2. století před našim letopočtem, objeveno bylo roku 1926. V současné době je hradiště a jeho blízké okolí součástí první zóny národního parku.

Booking.com