Šumava.info » Kam na výlet » Kulturní památky » Knížecí Pláně

Knížecí Pláně

Zaniklá, vysoko položená ves (1 021 m). Stával zde kostel, fara, mlýn, hostinec, hájovna, či škola, v roce 1865 zde žilo 725 lidí. Po odsunu Němců a vysídlení zbylých obyvatel obec zanikla, v roce 1956 byl kostel odstřelen. V roce 1992 byl pietně obnoven hřbitov a vztyčen 13 m vysoký kříž – ten byl v roce 2007 zničen vichřicí a nahrazen menším. Poblíž je pomník padlým v 1. světové válce, sloupek s vytesanými symboly šumavských hor a zrestaurovaný rodový znak Schwarzenberků. Jako volná kopie původní hájovny byla postavena farma (chov ovcí a skotu), v níž je penzion a restaurace Hájenka. Prochází tudy hlavní evropské rozvodí. Okolní nádherné pláně s pastvinami, remízky, základy domů a roztroušenou zelení umožňují pěkné výhledy, stoupají až na Bučinu a vytvářejí jeden z nejmalebnějších koutů Šumavy. Severovýchodně se prostírá rozsáhlé chráněné vrchovištní rašeliniště Buková slať, porostlé klečovou formou borovice blatky a břízy trpasličí, dále typickými rostlinami rašelinišť.

Booking.com