Hus

Romantická zřícenina hradu v divokém skalnatém údolí Blanice. Páni z Janovic vybudovali po roce 1341 na strmém ostrohu, obtékaném ze tří stran řekou, hrad na ochranu Zlaté stezky a nazvali jej podle místa Na Husi. Zánik hradu byl ovlivněn počínáním posádky, vedené Habartem z Hrádku. Ta začala přepadat kupce a podnikala loupeživé nájezdy i do širokého okolí – a tak v roce 1441 hrad oblehla krajská hotovost, Hus dobyla, vypálila a rozbořila. Z rozsáhlého areálu se dochovaly zbytky obvodových hradeb, vysoká zeď paláce a úzká trhlina, ústící do sklepů.

Booking.com