Dobrá Voda

Poutní místo s upravenou studánkou ve svahu stejnojmenného kopce (862 m) na levém břehu Lipenské přehrady nad Horní Planou. U studánky, jejíž voda byla považována za léčivou (podle pověsti voda kdysi zázračně vyléčila slepce, kterýv prameni našel obraz P. Marie), byla již v roce 1384 postavena kaplička, v letech 1777–79 nahrazená velkou poutní pozdně barokní kaplí Bolestné P. Marie. V době komunistického režimu zpustla, renovovaná byla až v letech 1993–97 bývalými německými obyvateli Horní Plané. U obnovené svatyně je zpustlý zrušený hřbitov. Od Horní Plané stoupá k Dobré Vodě památná lipová alej, obvod nejmohutnějších kmenů dosahuje až 450 cm. V parkově upraveném prostoru mezi Stifterovým pomníkem a kaplí roste skupina tří památných cypřišků hrachonosných, starých 130 let, které patří k nejstarším dřevinám tohoto druhu u nás.

Booking.com