Bučina

Jedna ze zaniklých šumavských vsí (1 162 m), ležící téměř u česko-německé státní hranice. Vznikla jako dřevařská osada ve 2. polovině18. století, její největší rozvoj nastal po velkých kalamitáchv roce 1870. Koncem 19. století měla téměř 500 obyvatel, většinou německé národnosti. Po 2. světové válce a vysídlení německého obyvatelstva se Bučina ocitla na území přísně střeženého hraničního pásma a v roce 1956 definitivně zanikla. V roce 1992 byla znovu postavená kaplička sv. Michala, byly tu instalovány velké informační panely a otevřen hraniční přechod pro pěší a cyklisty. Později vyrostl i Památník železné opony ve formě asi 100 m dlouhého udržovaného pásu ostnatého drátu, strážní věže a s informační tabulí. V letech 2004–06 byl na původních základech Pešlovy chaty vybudován stylový hotel Alpská vyhlídka. Území Bučiny je nejdeštivějším místem na Šumavě (1 600 mm srážek za rok), pokud však počasí umožní jejím návštěvníkům výhled, lze spatřit až daleké alpské vrcholky. Nejlepším výhledovým místem je sedýlko v horní části bývalé vsi, kam v hlavní letní sezoně zajíždí i turistický autobus z Kvildy, najdeme tu i nouzové nocoviště udržované správou národního parku. Na německé straně je v provozu autobus do Finsterau a pod Luzný, končící u hranic.

Booking.com